THE GREAT SLOVENIAN HEALTH UNSURANCE QUESTIONNAIRE (ENGLISH)

VPRAŠALNIK NA SLOVENSKEM ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE (SLOVENŠČINA)

 

 

 

THE NON-INVESTIGATION BY THE SLOVENIAN WORK INSPECTORATE OF MY BLACK MARKET WORK FOR A LAWYER, IN CONNECTION WITH ALLEGED CORRUPTION IN THE AWARD OF A CONTRACT FOR SLOVENIA'S TEŠ6 POWER STATION, AND OTHER WORK (ENGLISH)

NE-PREISKAVA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO MOJEGA DELA NA ČRNEM TRGU V POVEZAVI Z DOMNEVNO KORUPCIJO KOT NAGRAJEVANJE ZA POGODBO ZA SLOVENSKO TEŠ6 ELEKTRARNO IN DRUGO DELO (SLOVENŠČINA)

 

 

PROTECTING SLOVENIA'S HERITAGE: THE ROLE OF WINE (ENGLISH)

OHRANJANJE SLOVENSKE DEDIŠČINE: VLOGA VINA (SLOVENŠČINA, 5. PREVOD)

 

 

AN END TO FAITH-BASED GAS USAGE ESTIMATION IN SLOVENIA

KONEC OCENJEVANJA PORABE PLINA NA PODLAGI VERE

 

 

FAILURE TO ADHERE TO STANDARD BANKING PRACTICES: UNADVERTISED CHARGES, ABSURD DEDUCTION FROM TRANSFERS, NO PRICE WARNING, NO RECEIPT, AND THE ROLE OF SHRUGGING

NEUPOŠTEVANJE STANDARDNIH BANČNIH PRAKS: NEREKLAMIRANI STROŠKI, NESMISELNI ODBITKI OD NAKAZIL, BREZ OPOZORILA O CENI, BREZ POTRDILA IN VLOGA OKLEPANJA

 

 

SLOVENIA'S LANGUAGE APARTHEID

 

 

DEATH THREAT IN SLOVENIAN COURT, MORE ON NON-STANDARD BANKING, IRRATIONAL DRUG LAWS AND THE DANGERS OF DRUG USE IN PREGNANCY

 

 

SLOVENIAN ELECTRICITY TARIFFS NOBODY CAN UNDERSTAND - QUESTIONS FOR THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, CLIMATE AND ENERGY

 

 

PHILANTHROPY AND PAIN: SLOVENIA HELPS THE POOR

 

 

ENTERTAINMENT NEWS: SLOVENIAN SUBSERVIENCE AND WHAT FOREIGNERS CAN DO ABOUT IT