QUESTIONNAIRE ON SLOVENIAN HEALTH INSURANCE (ENGLISH)

VPRAŠALNIK NA SLOVENSKEM ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE (SLOVENŠČINA)

 

 

 

THE NON-INVESTIGATION BY THE SLOVENIAN WORK INSPECTORATE OF MY BLACK MARKET WORK FOR A LAWYER, IN CONNECTION WITH ALLEGED CORRUPTION IN THE AWARD OF A CONTRACT FOR SLOVENIA'S TEŠ6 POWER STATION, AND OTHER WORK (ENGLISH)

NE-PREISKAVA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO MOJEGA DELA NA ČRNEM TRGU V POVEZAVI Z DOMNEVNO KORUPCIJO KOT NAGRAJEVANJE ZA POGODBO ZA SLOVENSKO TEŠ6 ELEKTRARNO IN DRUGO DELO (SLOVENŠČINA)

 

 

PROTECTING SLOVENIA'S HERITAGE: THE ROLE OF WINE (ENGLISH)

OHRANJANJE SLOVENSKE DEDIŠČINE: VLOGA VINA (SLOVENŠČINA, 5. PREVOD)